Ваш помічник кожен день
Підпишіться
Город

Cорти картоплі «КВС» для всієї України

01 лютого 2011
2521
Досвід провідних європейських країн свідчить, що високопродуктивне картоплярство базується на впровадженні у виробництво нових перспективних сортів високих репродукцій, застосуванні передових технологій, сучасних машин і обладнання для вирощування, переробки та зберігання картоплі.Картопля є однією з найприбутковіших сільськогосподарських культур. У порівнянні з іншими культурами 1 га картоплі дає прибуток у 3,5—5,0 разів вищий.

Загальновідомо, що врожаї картоплі підвищуються на 20—25% за рахунок використання високоякісного насіння нових сортів.

Окрім того, існує таке явище, як пластичність сорту. Пластичність — це реакція сорту картоплі на зміну умов сере-довища, яка проявляється у фенотипічній мінливості тих чи інших ознак. До екологічно пластичних належать ті сорти, які завдяки високій урожайності та якісним показникам набули широкого розповсюдження в різних ґрунтово-кліматичних зонах.

Не всі сорти однаково реагують на зміну клімату: одні з них демонструють високі показники урожайності та господарсько-цінні властивості протягом тривалого часу репродукування, а в інших — ці показники швидко втрачаються.

У 2010 р. до Державного реєстру сортів рослин України занесено 143 сорти картоплі, з них 78 сортів української та 65 — зарубіжної селекції. Товаровиробникам надзвичайно важко зорієнтуватися у такому розмаїтті і вибрати найоптимальніший з них відповідно до напрямку використання.

Без організації належного рівня насінництва і без отримання насіння високої якості життєвий цикл сорту у виробництві обмежується 1,5 —2 роками. Тому кошти та зусилля, затрачені на створення сорту (в межах 350—400 тис. грн протягом 13—15 років селекційно-дослідницьких робіт), не дають очікуваної віддачі. Лише близько 7 % витрачених коштів відшкодовується протягом ліцензованого використання сорту картоплі у виробництві.

Тож, обираючи сорт, варто надавати перевагу сортам, перевіреним роками і практикою, у тій чи іншій зоні. Отже, ми ставимо собі за мету допомогти товаровиробникам у виборі сорту відповідно до призначення та показати результати вирощування сортів "КВС—Україна" — Альвара, Рікеа, Бернадетте — в різних зонах України в умовах надзвичайно екстремального 2010 року.

Для картоплі як культури, що вегетативно розмножується, характерним є те, що при довготривалому беззмінному використанні насіннєвого матеріалу спостерігається прогресуюче з роками зниження врожаю.

Існує кілька пояснень причин цього явища: старіння (старіє не окрема рослина, а все насіння даного сорту), накопичення токсинів (токсичні речовини нагромаджуються у бульбах під час їх формування при високих температурах), екологічне виродження (причиною є винятково несприятливі умови, що створюються при вирощуванні цієї культури: невідповідність температурного і поживного режимів та інших екологічних факторів, що призводять до глибоких патологічних змін), вірусологічне виродження (картоплю уражують близько 30 різноманітних вірусів, мікоплазм, а також віроїд веретеноподібності бульб).

Щоб запобігти цим негативним явищам, необхідно регулярно проводити сортооновлення та сортозаміну. Сортооновлення — це заміна на виробничих насадженнях нижчих репродукцій вищими в межах одного й того ж сорту. Сортозаміна — це повна заміна на виробничих насадженнях одного зареєстрованого сорту іншим.

Як правило, нові реєстровані сорти істотно перевищують за врожайністю старі. Прикладом може стати сорт Альвара, який має високу стійкість до вірусів і відповідно до виродження. В даний час в окремих господарствах півдня України вирощується 5—6-та репродукція сорту і дає можливість отримати пристойну врожайність.

Вирощуючи картоплю в господарстві, слід мати по кілька сортів різних груп стиглості, що забезпечить високі та стабільні врожаї за будь-яких агрокліматичних умов. Отже, використовуючи високоврожайні адаптовані сорти та дотримуючись агротехнічних вимог, щорічно можна отримувати високі та стабільні врожаї бульб картоплі.

Сорти екстенсивного типу забезпечують урожайність 150—200 ц/га. Потенційна врожайність сортів інтенсивного типу — 500—800 ц/га. Проте ці сорти надзвичайно вимогливі до агрофону та культури землеробства.

Хочеться звернути увагу на окремі інтенсивні сорти картоплі, що їх пропонує компанія "КВС — Україна". Це середньоранній універсальний сорт Альвара, бульби з червоною гладенькою шкіркою, ранній сорт Рікеа, бульби з жовтою шкіркою та середньоранній сорт Бернадетте, бульби з жовтою гладенькою шкіркою. Сорт Рікеа дуже добре показав себе в умовах краплинного зрошення, що було зафіксовано в одному з господарств Кіровоградської області.

Агрокліматичні умови основних регіонів, в яких вирощувались сорти картоплі, характеризуються різними за складом і родючістю грунтів, кількістю і рівномірністю розподілення опадів за вегетаційний період, сумою ефективних температур і іншими факторами. Ці особливості значною мірою зумовлювали ступінь ризику вирощування і рівень урожайності картоплі. Так, на важких за механічним складом грунтах добре себе зарекомендували сорти Альвара і Рікеа, а на легких — сорт Бернадетте.

Кліматичні умови 2010 р. характеризувались наступним чином: південь України був надзвичайно перезволоженим, з температурою від 18 °С до 30 °С, з епіфітотійним розвитком такої небезпечної хвороби картоплі, як фітофтороз, та інших бактеріальних хвороб.

В цих умовах показали свою підвищену і високу стійкість порівняно з іншими сортами — Альвара і Рікеа. Наприклад, сорт Альвара має високу стійкість до гнилей, в умовах перезволоження інтенсивно відкриває продихи бульби, що сприяє диханню і подовженому періоду стійкості. Умови півночі України були абсолютно протилежними — з надзвичайно високою температурою та відсутністю опадів, тому дали змогу оцінити потенціал цих сортів. Так, гідротермічний коефіцієнт становив для умов Бородянської ДСС в квітні та травні від 2,6 до 1,2, що вказує на дуже сильно зволожену погоду та 0,6 і 0,7 в червні і липні, що відповідає посушливій та помірно посушливій погоді. Для Волинського інституту АПВ клімат характеризувався від дуже вологого до вологого. В цих кліматичних умовах високу продуктивність показав посухостійкий сорт Бернадетте. Особливістю сорту Бернадетте є делікатність у підході до зрошення, при його вирощуванні треба не допускати перерви в зволоженні грунту.

Оцінюючи результати екологічного випробування в умовах надзвичайно стресового 2010 р., можна сказати, що сорти Альвара, Рікеа і Барнадетте показали свою високу пластичність і продуктивність у різних грунтово-кліматичних умовах.(З повною версією статті можна ознайомитися на сайті www.kws.com)
comments powered by HyperComments
Новое на сайте